En tant les lleis de la matemàtica es referixen a la realitat, no són certes; mentres són certes, no es referixen a la realitat --> Albert Einstein.

 ACTUALITAT

 DEPARTAMENT

 BATXILLERAT

E.S.O.

 RECURSOS

 ACTIVITATS

 AULA-TALLER

 BIBLIOTECA

 RECICLATGE

 LEGISLATOR

  ÀREA RESERVADA

 INICI

PROJECTES

FÒRUM

CASELLER

SUMOBENE 1.0